Välkommen till Huddinge Sjukhus Konstförening

Huddinge Sjukhus Konstförening är en ideell förening med ändamål att stimulera och bredda konstintresset bland sina medlemmar. Föreningen har funnits sedan 1982 och har idag ca 250 medlemmar.

Medlemsregistret sköts av Pernilla Turunen Olsson. Nya medlemmar, adressändring, byte av arbetsplats, ny e-postadress, frågor om medlemsavgiften eller andra ärenden skickas till hskonst@hotmail.com

Kom ihåg att du får vara kvar i föreningen efter pension, eller om du avslutar din anställning. Medlemsavgiften är 50 kr per månad.

 

På grund av pandemin

har styrelsen beslutat att skjuta upp vårens utlottning till 3 september. Berättigade att delta är medlemmar med betald avgift för November 2019 - April 2020. Om restriktionerna ännu inte hävts vid detta datum genomförs utlottningen med endast ett begränsat antal observatörer närvarande. Då utgår även närvarovinster. Intresseanmälan till detta görs till kjonssonvidesater@gmail.com

Styrelsen har beslutat att i samband med nästkommande ordinarie utlottning genomföra en extrastämma för att få in justeringar och ändringar i våra stadgar.

Konstvandringar kan genomföras utomhus trots coronaviruset. Guiden använder röstförstärkare/högtalare, vilket gör att deltagarna inte behöver stå nära varandra utan hör bra ändå. Vi uppmanar våra deltagare att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom samt undvika kollektivtrafik.

Vecka 46 planerar Karolinska sjukhuset att genomföra en "Hälsovecka" med olika evenemang. Konstföreningen har blivit tillfrågad, och kommer ordna en medlemsutställning. Vill du ställa ut dina konstverk/hantverk kontakta rimma.axelsson@gmail.com

 

Kommande aktiviteter

Anmälan till aktiviteter.

Anmälan sker endast via e-post till respektive ansvarig person. Denna anmälan är bindande. Du betalar först när du fått bekräftelse att du fått en plats! Betalning görs alltid senast sista betalningsdag. Vi kan inte ta emot kontanter p g a stöldrisken.

 

 "Strindberg i konsten" INSTÄLLT

pga för få deltagare.

Konstnären August Strindberg var långt före sin tid med sitt expessionistiska sätt att måla. Även efter sin död har han fortsatt inspirera konstnärer på olika sätt. Under vandringen får vi möjlighet att höra mer om hans liv, hans arbete och hans kärlekar genom att betrakta andra konstnärers verk. Konstvandringar kan genomföras utomhus trots coronaviruset. Guiden använder röstförstärkare/högtalare, vilket gör att deltagarna inte behöver stå nära varandra utan hör bra ändå. Vi uppmanar våra deltagare att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Vi träffas i biljetthallen på T-bana Rådmansgatan kl16:15 uppgången mot Tegnérgatan, där ett stort verk inspirerad av Strindberg finns. Vandringen håller på ca en timme och avslutas vid Norra Bantorget. Max 15 deltagare. Ta gärna med en vän. Pris 200 kr, ev mindre om vi blir fler än 10 st. Anmälan görs till helene.spjuth@yahoo.se senast 6 augusti

Torsdag 3 September "Vårens utlottning"

Vårens utlottning planeras ske 3 september. Berättigade att delta är medlemmar med betald avgift för November 2019- April 2020. Om restriktionerna ännu inte hävts vid detta datum genomförs utlottningen med endast ett begränsat antal obervatörer närvarande. Då utgår även närvarovinster. Intresseanmälan skickas till kjonssonvidesater@gmail.com

Akryl

"Flickan och ekorren"

Teknik Goache

Catarina Eklund

Storlek: 23,5 x 25,5 cm
Inköpare: Eva Nejman
Inköpsställe: Galleri Konst och Folk

"Hallshuk, Fårö Gotland"

Ulrika Ernestam Östberg

Storlek: 41 x 16 cm
Inköpare: Agneta Stålberg Matses
Inköpsställe: Direkt från konstnären

 

Akvarell

"I vatten speglad"

  

Akvarell. Ram av drivved

Britt Sabel Nordenfelt

Storlek: 19 x 18 cm
Inköpare: Helene Spjuth
Inköpsställe: Tyresö Konstrunda

"Dröm"

Dimitri Zukov

Storlek: 71 x 103 cm
Inköpare: Gunilla Frank Norén
Inköpsställe: Konstnärens Atelje

"Berget"

Anna Larsson-Dahlin

Storlek: 41 x 34 cm
Inköpare: Gunilla Frank Norén
Inköpsställe: Stallarholmens Art Gallery

"Dungen"

Jonas Pettersson

Storlek: 42 x 33 cm
Inköpare: Gunilla Frank Norén
Inköpsställe: Stallarholmens Art Gallery

"Under kastanjen"

Olle Eininger

Storlek: 32 x 42 cm
Inköpare: Helene Spjuth
Inköpsställe: Direkt från konstnären

"Skymning"

Meta Lewander

Storlek: 41 x 52 cm
Inköpare: Marie Torstensson
Inköpsställe: Direkt från konstnären

 

Tryck

"Blues" Nr 15 av 85

Position/Role

Teknik: Gicle’e Fine Art

Bertil Vallien

Storlek: 44 x 31,5 cm
Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter
Inköpsställe: Galleri Ardenno

"I skogen"

Position/Role

Anders Wallin

Storlek: 83 x 63 cm
Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter
Inköpsställe: Konstnärens ateljé, Gustavsberg

"Bird on a cat"

Daniel Blomkvist, Puppet

Storlek: 68 x 56 cm
Inköpare: Marie Torstensson
Inköpsställe: Konst o Folk

Daniel Blomkvist, Puppet

Storlek: 68 x 56 cm
Inköpare: Marie Torstensson
Inköpsställe: Konst o Folk

 

Olja

"Tittut"

Lili-Ann Friberg Magnusson

Storlek: 23 x 83 cm
Inköpare: Rimma Axelsson
Inköpsställe: Direkt från konstnären under utställningen

"Ängeln"

Ulrika Ernestam Östberg

Storlek: 19 x 28 cm
Inköpare: Agneta Stålberg Matses
Inköpsställe: Direkt från konstnären

 

Skulptur

"Fågel

Keramik, Teknik Raku

Frank Larsen

Storlek: 12 x 18 cm
Inköpare: Eva Nejman
Inköpsställe: Konsthantverkarna, Södermalmstorg

"Livet på en pinne"

Återbruk. Papier mache, metalltråd

Sofia Toborg

Storlek: 25 x 35 cm
Inköpare: Helene Spjuth
Inköpsställe: Tyresö Konstrunda

"Kattguld Grön"

Kristin Larsson

Storlek: 8 cm i diameter
Inköpare: Marie Torstensson
Inköpsställe: Blås och Knåda

 

Glas

Susanne von Mentzer-Andersson

Storlek: 32 x 47 cm
Inköpare: Rimma Axelsson
Inköpsställe: Direkt från konstnären

 

Smycken

Mässing, Järn. Dubbelsidig

AnneLouise Messing

Storlek: 2,5 x 2 cm
Inköpare: Helene Spjuth
Inköpsställe: Direkt av konstnären

Silversmycke med kedja

Christina McTaggart

Inköpare: Agneta Stålberg Matses
Inköpsställe: Galleri Hantverket

 

Keramik

"Citronfat"

Agneta Spångberg

Storlek: 32 cm diameter. Höjd 6 cm
Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter
Inköpsställe: Konstnärens ateljé, Vasastan

 

Övrigt

"Oscar Wilde"

Collage, blandteknik

Katarina Millqvist

Storlek: 32 x 57 cm
Inköpare: Eva Nejman
Inköpsställe: Karby Gård, Täby

"På Övrasjöns spegel"

Foto
Suzanne Kalliomäki
Storlek: 30 x 80 cm
Inköpare: Rimma Axelsson
Inköpsställe: Direkt från konstnären

 

Ny medlem


Konstföreningen är öppen för alla att ansöka om medlemskap. Föreningens medlemmar är mestadels personer som arbetar eller har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, KI, SLSO och Södertörns Högskola.

Föreningen anordnar bland annat konstutlottningar, guidade museibesök
och besök på gallerier och hos konstnärer.

Om du är intresserad av att bli medlem, så skickar du ett mejl till adressen hskonst@hotmail.com. Medlemsavgiften är 50 kr per månad.

Det finns möjlighet att betala medlemsavgiften via autogiro. Särkskild blankett för ansökan finns här

 

Styrelsen

Rimma Axelsson

Ordförande

Kerstin Jönsson Videsäter

Vice Ordförande

Agneta Stålberg Matses

Sekreterare

Eva Skog Nejman

Ledamot / Kassör

Gunilla Frank Norén

Ledamot

Marie Torstensson

Ledamot

 

Stadgar


Stadgar för HUDDINGE SJUKHUS KONSTFöRENING
Stadgarna till HS konstförening är tagna dessa datum
        (1982-10-13)
        (1995-03-17)
        (1998-03-31)
        (2007-05-09)
        (2012-02-16)
        (2019-02-21)

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är "Huddinge Sjukhus Konstförening".

§ 2 Föreningens syfte och arbetsuppgifterFöreningens syfte är att främja intresset för konst bland föreningens medlemmar.
Föreningen skall verka för spridning av konstintresset bl a genom att i föreningens
regi anordna konstutställningar, konstutlottningar m fl kulturella aktiviteter
för medlemmarna.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av personer som är eller har varit anställda av Karolinska Universitetssjukhuset, KI, SLSO och Södertörns Högskola.
För övrigt så kan alla som är intresserade ansöka om medlemskap. Anmälan om medlemskap sker genom meddelande till den ansvariga för medlemsregistret.
Medlemskapet upphör månaden efter det skriftlig anmälan om utträde ur föreningen inkommit till den ansvariga för medlemsregistret. Medlemskap upphör
också om medlem underlåter att betala medlemsavgiften under sex månader.

§ 4 Medlemsavgift


Medlem skall till föreningen erlägga månadsavgift, vars storlek fastställs för ett år i taget på ordinarie föreningssammanträde.


§ 5 Styrelse


Konstföreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av ordförande jämte åtta ledamöter,
samtliga valda av årsmötet. Antalet ledamöter kan vid behov utökas till tolv. Ordföranden väljs för ett år i taget och övriga ledamöter för två år. Revisorer, revisorssuppleanter och valnämndens ledamöter väljs för ett år. Val av halva antalet ledamöter sker regelmässigt varje år.
Skall hela styrelsen nyväljas sker val av halva styrelsen för ett år och återstående för två år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och vice ordförande.
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande så ofta denne finner erforderligt eller
när annan styrelseledamot hos denne påkallar sammanträde. Som styrelsens beslut gäller den mening
som flertalet ledamöter är ense om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Besluten skall protokollföras och justeras av ordföranden och en justeringsman.
Styrelsen skall låta föra register över föreningens medlemmar samt varje år avge verksamhetsberättelse
för det gångna räkenskapsåret.

  

§ 6 Föreningssammanträde


Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningssammanträde,
där varje medlem har en röst. Röstning genom ombud får ej ske. Ordinarie föreningssammanträde
skall hållas årligen före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra föreningssammanträde skall hållas när styrelsen så finner lämpligt eller då så krävs
av minst 1/10 av medlemmarna. Kallelse och dagordning skall sändas till medlem och informeras
på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Vid ordinarie föreningssammanträde skall
följande ärenden behandlas:
       
1. öppnande av mötet.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.
5. Fråga om mötet behörigen utlysts.</li>
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för innevarande arbetsår.
10. Val av fyra styrelseledamöter och eventuella fyllnadsval.
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
12. Val av tre ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgift för tiden intill nästa ordinarie föreningssammanträde.
14. Styrelsens förslag, motioner och inlämnade ärenden.
15. övriga frågor.
16. Avslutande av mötet.

Förslag och motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast tio dagar före mötet.


§ 7 Räkenskaper och revision

Styrelseledamöterna är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar.

Styrelsen bestämmer vilken eller vilka som ska ha rätt att teckna firma och i föreningens namn utkvittera insatta medel.
Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår och skall granskas av två revisorer som senast två veckor före
föreningens årsmöte avge skriftlig berättelse över granskningen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
Föreningens räkenskaper jämte tillhörande handlingar och av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
skall före 1 febr året därpå redovisas för revisorerna.

  

§ 8 Inköp av konst

  

Inköp för föreningens räkning skall göras av styrelsen. Den utlottade konsten ska vara utförd av nu levande svenska eller i Sverige
verksamma konstnärer. Konstnärerna ska ha en adekvat konstnärlig utbildning och/eller ha deltagit i någon utställning.

§ 9 Utlottning

Utlottning av konst bland föreningens medlemmar skall äga rum två gånger om året på tid som styrelsen bestämmer.
För rätt att delta i utlottningen skall medlem före dragningen ha erlagt avgift för de sex närmast föregående månaderna.

§ 10 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen


Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt ha fattats på två på
varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie och vid båda omröstningarna ha biträtts av minst 2/3 av
de närvarande. Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas för inköp av konstverk som skall utlottas
bland de medlemmar som vid första beslutet om upplösning av föreningen finns registrerade enligt vad som stadgas i § 5, stycke 7.

 
Art Gallery
 

Skapad med Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now